TOOL EN

Vytvoríme ľubovoľný nástroj na objednávku

WOOD TOOLS
Two handed knife | Dláta | Rezbárske nože | Motyka na kanoe | Dlabačky | Nebožiec (vrták) | Axe

IRON TOOLS
Rydlá
Cizeléry
Sekáče
Čakany
Hammers

GARDEN TOOLS
Motyky
Hrable
Vydly
Lopatky
Kropáč
Nožnice

STONE TOOLS
Sekáč do kameňa
Kalibre na štiepanie