VERKSTED

~

Rosinggården med uthusbygninger ble oppført i 1830 – 1831 etter bybrannen som tok nesten alle bygninger på nordsiden av torget. Det ble opprettet smie allerede tidlig på eiendommen, men den bygningen er borte i en senere brann. Firmaet Rosing finnes stadig, men ikke lenger i Fredrikstad der det i sin tid startet.

~

Denne smia ble opprettet tidlig på 1960-tallet som et nytt verksted i brukskunstorganisasjonen PLUS. Ideen med PLUS var å utvikle design som industrien kunne dra nytte av, og smia har da også periodevis fungert som sådan.

~

Det har vært mange smeder som har drevet smia gjennom årene. Den siste som var her over tid var Arne Rasmussen som fungerte mer som landsbysmed – og som hadde mer å gjøre enn han rakk over med beslag og annet både reparasjoner og nyproduksjon.

~

Etter hans bortgang på 90-tallet har det vært gjort sporadiske forsøk på å etablere ny virksomhet i smia; med vekslende hell.

~

Sommeren 2016 startet Luna Smed sin virksomhet her.

Nå trenger vi din støtte for å fortsette vår eksistens.